I samband med utredningen av ett klagomålsärende mot en läkare framkommer att samma läkare redan fått sluta på grund av missnöje från flera patienter. I sitt beslut påminner Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att vårdgivare, enligt patientsäkerhetslagen 3 kap 7 §, ska anmäla till IVO om det finns anledning att befara att en legitimerad person som varit eller är verksam hos vårdgivaren kan utgöra en risk för patientsäkerheten. (IVO 8.2-17446/2013)