En kvinna i 40-årsåldern sökte gynekologisk mottagning med anledning av akuta och kraftiga lågt sittande buksmärtor. Senaste menstruationen hade kommit i rätt tid men hade mer haft karaktären av »långvarig småblödning«. Gynekologen som undersökte patienten bedömde att det rörde sig om en sprucken cysta och uppmanade patienten att vila. Inget graviditetstest togs.

Eftersom smärtan inte gav med sig sökte patienten fyra dagar senare vård på sjukhusets kvinnoklinik.  Där opererades hon akut för ett brustet utomkvedshavandeskap med 1 200 ml blod i buken.

Patienten anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hon anser att ett graviditetstest borde tagits vid det första läkarbesöket, något hon tror skulle ha lett till rätt diagnos redan från början och därmed tidigare operation. Hon skriver också att hennes äggledare då kanske skulle ha kunnat räddas.

Gynekologen skriver i sitt yttrande att inget i undersökningen ingav misstanke om graviditet. Efter händelsen har emellertid mottagningens rutiner ändrats så att graviditetstest tas på alla fertila kvinnor som söker med blödning och/eller buksmärtor.

Det anser också IVO är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet att göra då smärtorna är plötsligt insättande.

IVO håller med patienten och kritiserar läkaren som inte tog ett graviditetstest. IVO skriver att en snabbare diagnos hade kunnat förhindra anmälarens lidande och de allvarliga risker som är förknippade med en mer allvarlig blödning. Däremot anser IVO inte att det med säkerhet går att avgöra om ett tidigare ingrepp kunnat rädda äggledaren.