En laparoskopisk appendektomi genomfördes på en ung kvinna. Vid ingreppet noterades att blindtarmen var perforerad med fri vätska i lilla bäckenet. Redan före operationen hade patienten fått piperacillin/tazobaktam, och hon fick fortsätta behandlingen tills hon skrevs ut till hemmet ett dygn senare. Då var hon feberfri och ingen uppföljning eller behandling planerades.

Fyra dagar senare sökte patienten vård igen med vänstersidiga flanksmärtor, feber och sveda vid miktion. Patienten träffade samma läkare som opererat henne några dagar tidigare. CRP låg på 70 mg/l och urinprovet var negativt. Trots det bedömde läkaren att det rörde sig om en urinvägsinfektion. Patienten ordinerades antibiotika och uppmanades att åter ta kontakt vid försämring.

Efterförloppet blev mycket långdraget och patienten återkom med liknande besvär åtskilliga gånger. Hon träffade ett stort antal läkare. Tre veckor efter den första operationen opererades patienten rektalt för tömning av en abscess. Efter fortsatta komplikationer och ytterligare vårdkontakter gjordes ett par veckor senare en laparoskopisk operation där en abscess i eller på ovariet på höger sida tömdes. Patienten skrevs sedan ut med långvarig antibiotikabehandling. En specifik läkare utsågs att därefter hålla i kontakterna med patienten.

En anhörig till patienten har klagat på handläggningen hos Socialstyrelsen. Senare har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit över ärendet.

IVO anser att den ursprungliga operationen utförts i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. När patienten återkom med feber, buksmärtor och sveda vid miktion fick hon träffa samma läkare som hade opererat henne fem dagar tidigare. IVO påpekar att läkaren således hade personlig kännedom om patientens anamnes, med bland annat perforerad appendix. IVO anser att det är märkligt att läkaren ställer diagnosen urinvägsinfektion trots ett helt normalt urinprov och trots föreliggande symtom på postoperativ bukinfektion. IVO menar att läkarens handläggning då han ordinerade patienten antibiotika mot urinvägsinfektion och skickade hem henne kan ha medfört att en varbildning i buken hann utvecklas. En annan och mer rationell antibiotikabehandling skulle enligt IVO ha kunnat ändra förloppet till ett mer gynnsamt sådant. IVO riktar kritik mot läkarens handläggning av patienten då hon återkom efter operationen.