En man i 70-årsåldern med bristande kunskaper i svenska opererades akut för appendicit. Operationen blev ovanligt komplicerad.

Efter ca 10 dagar tillstötte komplikationer. Mannen sökte till akutmottagningen som hänvisade tillbaka till jourcentralen som remitterade tillbaka till akutmottagningen med frågeställningen peritonit. I journalen anges utebliven passage av avföring och gaser från tarmen samt buksmärtor som ökat dagen innan. Till att börja med gavs patienten mikrolavemang men efter det kräktes patienten och blev alltmer påverkad varför han lades in. Röntgenundersökning visade tarmvred. Vid operation fann man förutom sammanväxning mellan tarmen och tidigare operationssår en kraftig inflammation vid tunntarmens övergång i tjocktarmen.

Mannen han anmält sjukhuset för bristande behandling och för att han inte förstått all information.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är kritisk till att journalanteckningar saknas från första vändan på akutmottagningen vid komplikationerna. Däremot anser myndigheten att det givna mikrolavemanget var en adekvat åtgärd eftersom symtombilden inte var helt typisk för tarmvred. Handläggningen därefter var enligt IVO snabb och korrekt.

IVO påpekar också att patienter ska ges individuellt anpassad information bl a om sitt hälsotillstånd och de metoder som finns för undersökning vård och behandling. Bristande språkkunskaper ska beaktas och behovet av tolk ska övervägas.