En kvinna i femtioårsåldern bedömdes efter läkarundersökning och provtagning på vårdcentralen ha njurbäckeninflammation och var för detta ordinerad antibiotika under en vecka. Efter fyra dagar sökte patienten åter vårdcentralen och träffade då en annan läkare. Patienten var fortfarande febril och mådde inte bra. Vid undersökning var patienten öm över symfysen och dunköm över njurarna. Inga prover togs. Läkaren rekommenderade patienten att fortsätta antibiotikakuren hela behandlingsperioden och skrev ett sjukintyg på en vecka.

Redan samma eftermiddag uppsökte kvinnan sjukhusets akutmottagning för feber, frossa och lågt sittande buksmärtor. Provtagning visade stegrande infektionsvärden och patienten lades in för intravenös antibiotikabehandling mot misstänkt infektion i livmodern. Utredning visade sedan infektion i äggledare och äggstockar.

Patienten har anmält läkaren på vårdcentralen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för fel i vården.

Läkaren har uppgett i sitt yttrande till IVO att patienten sökte till henne för att få ett sjukintyg. Därför, och för att tre dagar återstod av antibiotikakuren, menar läkaren att det var onödigt att göra en ny undersökning med provtagning. Patienten däremot menar att hon sökte läkaren för att hon fortfarande efter fyra dagars antibiotikabehandling hade hög feber. IVO skriver att oavsett kontaktorsak så ansvarar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för att en adekvat medicinsk bedömning och handläggning kommer till stånd utifrån de uppgifter som framkommer under konsultationen.

Eftersom det av dokumentationen från besöket framgår att patienten var febril och fortfarande inte mådde bra trots fyra dagars antibiotikabehandling anser IVO att läkaren borde misstänkt terapisvikt och ordinerat nya prover för att följa infektionsförloppet. IVO riktar kritik mot läkaren för den bristande handläggningen.