– Det finns behandlingar vid sidan om, men man får inte prata om det. Myndigheterna tycker inte om det, säger den före detta läkaren i reportaget som sändes i P1-programmet Kropp och själ för ett par veckor sedan. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/347367?programid=1272&playepisode=347367

I programmet utger sig reportern för att vara cancersjuk och samtalar med den före detta läkaren inför en eventuell undersökning och behandling. Den före detta läkaren förklarar att cancertumörer skapas av svampar och ska behandlas med svamphämmande medel. »Fyra tusen spänn för sju veckors behandling.«

– Via kroppsvätskan så tillför man substanser som stoppar infektionen. De preparat jag använder går emot infektioner, det är huvudprincipen, säger den före detta läkaren till reportern som utgett sig för att ha prostatacancer.

Den före detta läkaren säger att han inte vågar skriva ut på sin hemsida vad preparaten innehåller eftersom han är rädd för Socialstyrelsen. »Då blir det ett jävla liv.«

– Jag har beskrivit principerna bara. Och så säljer jag inget på nätet heller. Då låter de mig vara i fred. Men börjar jag öppna affär, då kommer de, säger den före detta läkaren.

Ingen annan än hälso- och sjukvårdspersonal får yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva bland annat behandling av till exempel cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning i förebyggande, botande eller lindrande syfte. Det framgår av patientsäkerhetslagen (2010:659) 5 kap, 1§.

Den snart 80-åriga »läkaren« som förekom i radioreportaget får inte längre kalla sig läkare efter att legitimationen återkallades av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 2007. Den huvudsakliga anledningen var att han regelmässigt tillämpade undersöknings- och behandlingsmetoder som saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet och att han därmed visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket.

IVO refererar till radioprogrammet när myndigheten i sin åtalsanmälan till åklagarmyndigheten skriver att det finns anledning att anta att läkaren undersöker och behandlar cancer, något som alltså strider mot lagen eftersom han inte längre tillhör kretsen av hälso- och sjukvårdspersonal som avses i lagen.