En kvinna genomgick en konisering på grund av cellförändringar på livmodertappen. En knapp vecka efteråt fick hon mycket illaluktande flytningar och kontaktade kvinnokliniken. Vid undersökning upptäcktes en kompress som glömts kvar i vaginan vid ingreppet. Livmodertappen var enligt journalen smetig med en hel del beläggningar. Bedömningen blev en postoperativ infektion orsakad av den kvarglömda »sudden«.

Patienten har anmält händelsen till Socialstyrelsen. Senare har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit över ärendet.

Gynekologen som utförde koniseringen har i ett yttrande till IVO förklarat händelsen med att det vid ingreppet uppkom en blödning och att torkar användes för att hålla sikten fri samtidigt som hen brände på sårhålan.

IVO påpekar att opererande läkare själv ska kontrollera att inget ovidkommande material lämnas kvar i operationsområdet. Eftersom detta inte gjordes kritiseras gynekologen av IVO.