En kvinna sökte vårdcentralen för halsont, värk i kroppen, hosta och ont i bröstet. Under de senaste två månaderna hade hon haft återkommande episoder av halsont och feber som gått över efter cirka en vecka. Nu hade hon haft besvären i fyra dagar. Hennes besvär bedömdes som streptokockinfektion och hon ordinerades fenoximetylpenicillin.

Tre dagar senare återkom patienten eftersom hon inte upplevde någon förbättring. Hon hade också känt sig yr och svimmat på morgonen. Vid besöket på vårdcentralen svimmade hon igen och kunde sedan inte sitta utan var tvungen att lägga sig. Hon ordinerades av läkare att öka dosen fenoximetylpenicillin och uppmanades att återkomma om förbättring uteblev. Senare samma kväll fördes hon till sjukhus där hon lades in i fyra dagar för vård av perikardit.

Patienten har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Verksamhetschefen skriver i ett yttrande att patientens allmäntillstånd med blekhet, lågt blodtryck och svimningskänsla passade med en infektion som dragit ut på tiden. Verksamhetschefen menar att det inte hade gått att förutse att just denna patient, bland alla som söker för influensa, skulle få komplikationer. Men verksamhetschefen skriver också att patientens allmäntillstånd gjorde att läkaren borde ha övervägt att skicka henne till sjukhus.

Läkaren skriver i sitt yttrande att han misstänkte att halsinfektionen var på väg till lungorna och att det inte hade räckt med den låga dosen antibiotika. Han påpekar också att patienten inte ätit eller druckit.

IVO skriver i sitt beslut att patienten riskerade att drabbas av en allvarlig vårdskada och anser läkaren som träffade patienten vid det andra besöket borde ha remitterat henne för vidare utredning och ombesörjt att hon kom till sjukhus. IVO kritiserar läkaren för att inte ha handlagt patienten i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.