Den kirurg som tidigare i våras dömdes till 60 dagsböter för vållande till kroppsskada efter en misslyckad penisförstoring, överklagar nu domen till Svea hovrätt.

Det gör också åklagaren, som yrkar på att kirurgen ska dömas för grovt vållande till kroppsskada och få ett skärpt straff.

Även målsägande överklagar det tilldömda skadeståndet på drygt 300 000 kronor, han yrkar i stället på sammanlagt 600 000 kronor för kränkning och som ersättning för bestående men.

Svea hovrätt har meddelat prövningstillstånd, men handläggaren säger att ärendet sannolikt inte kommer att avgöras förrän till vintern.