En kvinna i 55-årsåldern genomgick en koloskopi utan smärtlindring. Patienten upplevde undersökningen som mycket smärtsam, något som också finns dokumenterat i journalen. Där framgår också att sjuksköterskan två gånger under ingreppet efterfrågade smärtlindring utan att läkaren ordinerade någon. Patienten blev också blek och fick blodtrycksfall.

Patienten har anmält läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon beskriver undersökningen som det värsta hon någonsin upplevt. Hon är särskilt kritisk eftersom det i kallelsen informerades om möjlighet till såväl smärtstillande som lugnande läkemedel inför ingreppet.

Läkaren som utförde undersökningen skriver i sitt yttrande att han underskattade patientens smärtupplevelse och därför avstod från att ge smärtstillande läkemedel. Han tar på sig ansvaret för att undersökningen blev så plågsam för patienten och vill be henne om ursäkt.

IVO skriver i sitt beslut att patienten utsattes för onödig smärta. Enligt IVO var läkaren inte lyhörd för vare sig patientens eller sjuksköterskans signaler om smärtan och för att patienten hade behövt något av de läkemedel som rekommenderas i mottagningens rutiner för koloskopi.

Trots att läkaren i sitt yttrande ber patienten om ursäkt riktar IVO kritik mot läkaren som enligt myndigheten inte utförde undersökningen i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt mottagningens rutiner.

IVO påpekar också vårdgivarens ansvar att personalen känner till och tillämpar gällande rutiner och bestämmelser.