»Den läkemedelsbehandling som skett har inte stöd i modern behandling av bipolära sjukdomar«. Det fastslår IVO efter att ha granskat den behandling en privatpraktiserande psykiater gav en patient med bipolär sjukdom.

Patienten gick hos psykiatern sedan mycket lång tid. För cirka tjugo år sedan påbörjade patienten litiumbehandling, vilket stabiliserade sjukdomen. Då detta inte var tillräckligt skrev läkaren också ut flera olika neuroleptika, oftast i höga doser. De senaste åren var patienten klart påverkad av detta, enligt en närstående som anmält fallet.

Vid ett inbokat besök hos psykiatern var patienten så påverkad att han knappt kunde gå, stå eller tala, men blev ändå hemskickad. Påföljande dag var patienten så dålig att en läkare från vårdcentralen beslöt att skicka in honom till sjukhuset.

Läkarna på sjukhuset reagerade mot de höga doserna av neuroleptika. Prov visade också att serumkoncentrationen av litium vid ankomsten till sjukhuset var 2,5 mmol/l, vilket innebär måttlig till uttalad litiumintoxikation. Vid litiumbehandling är det viktigt att kontrollera koncentrationen i blodet regelbundet, men när den här patienten kom in till sjukhuset hade han inte gjort något litiumprov på fyra månader – trots att det senaste låg en bit över referensvärdet.

Sammanfattningsvis riktar IVO kritik mot psykiatern för att han inte har behandlat patienten efter vetenskap och beprövad erfarenhet.