En patient kom till sin vårdcentral, enligt egen utsago med bland annat tryck över bröstet. Läkaren ska dock enligt patienten ha fokuserat på hennes övervikt och därtill varit kränkande i sitt bemötande.

Patienten skickades hem men återkom åtta dagar senare med anledning av trycket över bröstet samt flanksmärta. Blodprov som togs avseende skada på hjärtat var förhöjt. Patienten skickades till sjukhus där EKG visade tecken på hjärtinfarkt.

Journalen visar att läkaren fokuserade på patientens flanksmärta och bukfetma. Trots att några undersökningsfynd av hjärta och lungor inte finns dokumenterade bedömdes patienten inte vara påverkad i sin hjärt- och lungfunktion.

Själv anför läkaren att patienten inte hade akuta centrala bröstsmärtor, vilket han självfallet skulle ha utrett vidare. IVO konstaterar dock i ett beslut att trots att patientens symtom var oklara planerades ingen uppföljning efter det första besöket. Därtill saknades en bedömning av provsvaren. IVO framhåller också att hälso- och sjukvårdpersonal ska visa en patient omtanke och respekt.

IVO anser att läkarens medicinska omhändertagande utifrån symtom, besvär och sjukhistorik inte har skett enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och riktar för det kritik mot läkaren.