I samband med att en patient diagnostiserades med hjärntumör tidigare i år konstaterades att patienten redan 2008 hade sökt vård på grund av huvudvärk och att en MR-undersökning gjorts. Bedömningen som gjordes då var att de förändringar man kunde se var en ischemisk förändring och inte någon malignitet. Röntgenläkaren rekommenderade ingen uppföljning.

Vid en eftergranskning i år av MR-undersökningen från 2008 kunde man konstatera att det var en uppenbar feltolkning och felbedömning angående förändringens sannolika genes och att patienten redan då hade en hjärntumör. Enligt en Lex Maria-anmälan har feltolkningen påverkat prognosen av sjukdomen.