En man i 40-årsåldern sökte vård på vårdcentral för ett kattbett i vänster lillfinger. Distriktsläkaren ordinerade antibiotika, Heracillin, och vaccin mot stelkramp.

Två dagar senare återkom patienten till vårdcentralen då smärtan i fingret hade ökat. Distriktssköterskan bedömde att antibiotikan inte hade tagit och sa att patienten skulle avvakta ytterligare.

Två dagar senare hade fingret blivit ännu sämre och patienten vände sig till akuten. Läkaren där konstaterade att fel antibiotika ordinerats. Patienten fick rätt antibiotika och opererades. En röntgenundersökning konstaterade senare benröta och fingret fick amputeras.

IVO kritiserar distriktsläkaren för att hon inte beaktade bettets lokalisation samt risken för senskideinfektion samt att för att det antibiotikum som hon ordinerade inte var verksamt mot pasteurella multocida, den vanligaste patogenen vid kattbett. Samtidigt kritiseras distriktssköterskan för att hon inte tillkallade läkare vid återbesöket.

Läs tidigare artiklar i Läkartidningen om behandling av kattbett:

Mindre antibiotika i sikte med nya rekommendationer. Bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i primärvård

Penicillin V förstahandsval vid infekterade kattbett

Så bör kattbett behandlas