Patienten, en kvinna i övre medelåldern, skulle få bland annat lymfkörtlarna i höger ljumske bortopererade, på grund av lymfkörtelförstoring och misstanke om cancer. När kirurgen nådde dit uppstod kraftig blödning, som han först efter flera försök lyckades stilla. Operationen pågick i två och en halv timme.

På kvällen efter operationen upplevde patienten domningar i höger underben, och en datortomografi visade ocklusion i lårartären. Patienten opererades igen, varvid man fann suturligaturer på både lårven och lårartär, och de skadade kärlen rekonstruerades.

Kvinnan anmälde vårdgivaren till Socialstyrelsen, numera IVO. Hon framhåller att hon efter operationen har bestående men, bland annat känselbortfall i ben och fot, och att det öppna såret efter operationen har fördröjt hennes planerade cancerbehandling.

IVO skriver i sin bedömning att stora och oväntade blödningar vid kirurgi är påfrestande för varje kirurg. Ljumsken är ökänd för att i enstaka fall ge upphov till stora blödningar. Grundregel i denna situation är att tamponera och att begära assistans från en erfaren kollega, gärna med kärlkirurgisk kompetens.

IVO konstaterar att patienten drabbades av komplikationer till följd av operationen, och kritiserar kirurgen för att han inte kallade på läkarförstärkning när blödningskomplikationen tillstötte.