Efter en diagnostisk artroskopi av höger hand återkom patienten till vårdgivaren efter sex dagar med svullnad i handen och kraftigt nedsatt rörelseförmåga. Patienten fick träffa en sjukgymnast som instruerade patienten, som inte hade följt rekommenderad rörelseträning på grund av smärta, att träna varje timme.

Samtidigt informerades läkare om symtomen, samt att det saknades infektionstecken. Läkaren var upptagen med operation och kunde inte undersöka patienten. Patienten ordinerades smärtstillande och ödemprofylax.

Vid återbesök hos sjukgymnasten dagen efter noterades att handen fortfarande var svullen över knogarna men fingrarna var bättre. Patienten hade fortfarande smärta i operationsområdet.

Fyra dagar senare fick läkaren besked att patienten var inlagd på sjukhus på grund av septisk artrit.

Läkaren framhåller att det kliniskt inte fanns någon misstanke om infektion, men säger att hon med facit i hand kanske borde ha undersökt patienten. IVO menar att läkaren, eftersom patientens besvär var så uttalade, borde ha uteslutit möjligheten av infektion antingen genom att själv undersöka patienten eller uppmana patienten att söka vård på vårdcentral eller sjukhus. IVO kritiserar läkarens vård och behandling för att den inte skett i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.