Patienten sökte hjälp vid sin vårdcentral för besvärande klåda över hela kroppen. Besvären relaterades till njursvikt, läkemedelsbiverkan och torr hud. Patienten sökte upprepade gånger, och behandlades med mjukgörande salvor och klådstillande läkemedel. Efter cirka tre månader var allmäntillståndet så försämrat att patienten akut remitterades till kirurgklinik. Utredningen visade på icke operabel tumör, och patienten avled tre månader senare.

Om patienten hade träffat en och samma läkare på vårdcentralen, i stället för fem olika, hade det kunnat leda till tidigare upptäckt och diagnos. Då hade man kunnat erbjuda bättre behandling mot klådan. Däremot är det ytterst tveksamt om det hade kunnat påverka utgången.

Det hävdar vårdgivaren i sin bedömning. Dilemmat är att man vid vårdcentralen har deltidsanställda läkare och periodvis stafettläkare i tjänst, fortsätter man.

I sitt beslut tar IVO fasta på detta, och ålägger det berörda landstinget att redovisa vilka åtgärder som planeras för att säkra läkarkontinuiteten vid vårdcentralen.