Patienten hade sedan flera år besvär av depressiv art, och hade behandlats med såväl läkemedel som samtalsterapi. Under hösten 2012 försämrades de depressiva symtomen, vilket i slutet av november ledde till ett akut hembesök för suicidriskbedömning. Besöket, av en allmänläkare från vårdcentralen, resulterade i ett vårdintyg och patienten kom till en psykiatrisk klinik.

Under besöket visade patienten också en knöl under vänstra bröstet, något som oroade henne eftersom hon tidigare var opererad två gånger för cancer i vänster respektive höger bröst. Läkaren gick dock inte vidare med någon utredning av detta.

I augusti 2013 sökte patienten för en knöl i vänster bröst och fick remiss till en bröstmottagning. Fortsatta undersökningar visade recidiv av bröstcancer och metastaser i bröst- och ländrygg och förändringar i levern. Patienten anmälde då allmänläkaren som inte utrett knölen till IVO.

Allmänläkaren säger i sitt yttrande att fokus vid besöket var på patientens psykiska besvär, och att skälet till att hon inte gick vidare med knölen var att patienten sagt att hon skulle på kontroll. Hon medger dock att hon inte har dokumenterat denna uppgift, och inte heller förändringen i bröstet.

I sin bedömning kritiserar IVO allmänläkaren för att hon inte har dokumenterat undersökning, bedömning och åtgärd av förändringen i vänster bröst i samband med hembesöket. Oavsett primär orsak till konsultationen, är det läkarens skyldighet att noggrant och professionellt ta ställning till de symtom och misstankar om sjukdom som patienten har, och vid behov vidarebefordra information till andra berörda vårdgivare, fastslår IVO.