Hösten 2013 fick patienten, som lider av polymyalgia reumatika, ökade problem. Patienten upptäckte då att hennes kortisonbehandling hade trappats ner utan att hon hade informerats om förändringen. Ändringen hade gjorts av en specialist i allmänmedicin som var medicinskt ledningsansvarig på en vårdcentral där patienten tidigare varit listad.
Patienten hade Apodos och läkaren uppgav att hon hade uppmärksammats på att det var dags att förnya patientens läkemedelsordination via dosapoteket. Eftersom det inte hade skett någon dosminskning på lång tid justerade hon dosen av kortisonpreparat.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är kritisk till att läkaren inte informerade patienten och förändrade behandlingen i samråd med henne. IVO anser även att läkaren borde ha kontrollerat att patienten var listad på vårdcentralen. 

Efter händelsen har den aktuella vårdcentralen infört en ny rutin om att alla läkare alltid ska kontrollera att patienten är listad på vårdenheten innan recept förnyas eller dosjusteringar görs.