Ett barn fick tre gånger för hög dos av prednisolon. Föräldrarna påtalade att barnet hade ont i magen och inte mådde bra efter att behandlingen påbörjats. Trots det dröjde det fem dagar innan överdoseringen uppdagades.

Föräldrarna har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Enligt IVO har barnet utsatts för en risk för en allvarlig vårdskada då hen fick kortison i en för hög dos under flera dagar. IVO anser att läkaren som ordinerade dosen har brustit i sin yrkesutövning. Läkaren själv beklagar i ett yttrande det som inträffat och skriver att han räknade fel på kroppsytan och att detta berodde på att hade flera uppgifter samtidigt och att patientens familj väntade på att få gå hem. Det fanns helt enkelt inte tid för reflektion. IVO menar att läkaren borde ha reflekterat över rimligheten i dosen trots hög arbetsbelastning.

Sektionschefen skriver i ett yttrande han beklagar att felräkningen skedde men att han inte kan se att det uppstått några komplikationer relaterat till överdoseringen.

IVO skriver att fel i samband med läkemedelshantering kan få katastrofala följder och anser att vårdgivaren borde ha anmält händelsen enligt lex Maria.