En inhyrd läkare på en familjeläkarmottagning ordinerade sommaren 2013 en patient läkemedel mot hypotyreos, trots att blodproverna visade på motsatsen, hyperthyreos, och trots flera kontakter med patienten. Senare vid kontakt med annan läkare konstaterades Graves sjukdom, giftstruma.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik för brister i den medicinska handläggningen och för avvikelse från rutiner när det gäller vård och behandling. Men IVO betonar också vårdgivarens ansvar för att organisera hälso- och sjukvården på ett patientsäkert sätt när läkare hyrs in samt verksamhetschefens ansvar för att tillgodose patientens behov av trygghet och samordning i verksamhet med inhyrda läkare.

Verksamhetschefen har till IVO framfört att familjeläkarmottagningen infört nya rutiner för inhyrning av läkare. Dessa ska vara specialister i allmänmedicin, kunna arbeta en längre period, behärska språket och ha minst två aktuella referenser.