En man omhändertogs på akutmottagningen vid ett länsdelssjukhus efter en motorcykelolycka sommaren 2012. Brott konstaterades på fyra strålben i ena handen, som var svullen och hade ett antal sår. Patienten opererades akut och gipsades, och informerades om att en omoperation förmodligen skulle behövas när svullnaden lagt sig, vilket då skulle göras i patientens hemmalandsting. Dit remitterades också patienten. Och hemortssjukhuset remitterade patienten vidare till handkirurgen. På handkirurgen bedömdes att det på grund av infektionsrisk inte var lämpligt att operera direkt. Efter hudvård kunde patienten opereras fem dagar senare. 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som tagit över ärendet från Socialstyrelsen, anser att frakturer av den här typen, multipla handfrakturer med sår, sällan behöver opereras akut utan ska opereras under optimala omständigheter av handkirurg.

I det här fallet hade det därför, enligt IVO, varit bättre om läkaren på akutmottagningen hade samrått med handkirurgspecialist om infektionsprofylax och sedan remitterat patienten till en specialistklinik. Det hade också underlättat rehabiliteringen, anser IVO och kritiserar därför läkaren på akutmottagningen för att inte ha tillgodosett patientens behov av trygghet i vården och behandlingen.