En man hade cancer i bukspottkörteln och metastaser i levern och skelettet sedan mer än tio år. Behandlingen styrdes av Akademiska sjukhuset i Uppsala men patienten bodde i ett annat landsting. Även viss behandling utfördes i Uppsala, men ordinerade undersökningar och regelbunden behandling skedde vid patientens hemmasjukhus. Förutom de planerade behandlingarna hade patienten i slutet av sin levnad återkommande kontakter med sjukhuset som ibland resulterade i inläggning.

Anhöriga till patienten har anmält hemmasjukhuset till Socialstyrelsen för bland annat bristande kontinuitet. Senare har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) övertagit ärendet. Anmälarna är kritiska till att patienten inte hade någon ansvarig läkare som var insatt i patientens sjukdom. Vid försämringar så var patienten tvungen att uppsöka sjukhusets akutmottagning och varje gång träffa nya läkare.

I ett yttrande till IVO instämmer verksamhetschefen vid hemmasjukhuset i anmälarnas kritik om bristande kontinuitet, något som gällt för flera patienter vars behandling styrts från Akademiska sjukhuset i Uppsala.  Nu har hemmasjukhuset emellertid bestämt att sådana patienter ska erbjudas en fast vårdkontakt även på hemmasjukhuset. Trots det skriver verksamhetschefen att det inte är den fasta vårdkontakten som är problemet utan hur dessa patienter från början ska fångas upp och slussas in i vården.

IVO kritiserar landstinget för den brist på kontinuitet och sammanhållen vård, inte bara för den aktuella patienten utan för en hel grupp av patienterna, som framkommer av ärendet och som inte är förenlig med god vård.