Patienten sökte vård på sin vårdcentral i början av november 2013 på grund av att magen krånglade allt mer. Han fick enligt en anmälan till IVO träffa en sjuksköterska som rådde honom att utesluta gluten ur kosten. Han fick ingen läkartid, men ringde några veckor senare upp vårdcentralen och fick en läkartid den 28 november. Läkaren tyckte inte att patienten behövde oroa sig men förslog att han skulle dra ned på kaffedrickandet. Inga prov togs och ingen utredning påbörjades.

En tid därefter bytte patienten vårdcentral och fick den 28 januari träffa en läkare som startade en utredning. Den resulterade i att patienten i början av april fick veta att han hade en elakartad kolontumör.

Läkaren på den första vårdcentralen uppger till IVO att det är vanligt med magbesvär och att de i de flesta fall går att åtgärda med kostråd. Om ingen förbättring sker är nästa steg undersökning av mage/tarm med bland annat rektoskopi och avföringsprov. I det aktuella fallet fanns inga alarmerande tecken på tumörsjukdom.

Verksamhetschefen uppger att man vid tarmbesvär arbetar efter den behandlingsriktlinje som finns för gastroesofagal reflux och påpekar att patienten vid två kontakter med vårdcentralen i december inte nämnde något om magproblemen.

IVO anser att läkaren inte tillräckligt noggrant redogjort för patientens magbesvär vid besöket den 28 november och konstaterar att det inte framgår hur besvären skulle följas upp i fall ingen förbättring inträffade. För detta kritiseras läkaren.

IVO menar vidare att verksamhetschefen inte har redovisat några relevanta riktlinjer. Behandlingsriktlinjerna för gastroesofagal refluxsjukdom anser IVO inte vara tillämpliga på patientens besvär. Det är inte heller, påpekar IVO, patienten som bär ansvaret för att följa upp besök om det behövs för att säkerställa en god och säker vård – apropå det faktum att patienten inte själv tog upp magproblemen vid senare kontakter med vården. För brister i dessa avseenden kritiseras landstinget.

Även den sjuksköterska som avrådde patienten från att äta gluten kritiseras.