En läkare skrev till Socialstyrelsen och bad att få sin legitimation återkallad. Orsaken angavs vara arbetsnarkomani, som läkaren jämförde med spelberoende, i kombination med hälsoskäl som gör att läkaren enligt sig själv måste sluta arbeta.

Ärendet skickades vidare till HSAN som nu beslutat återkalla den 77-åriga läkarens legitimation. HSAN hänvisar till patientsäkerhetslagen. Enligt den ska en legitimation återkallas om den legitimerade begär detta och det inte finns hinder mot återkallelse från allmän synpunkt. Det gäller för alla legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården.