Patienten led av en långvarig depression som inte lindrats med olika typer av medicinering, och läkare och patient var överens om att om att försöka med elbehandling, ECT.

Efter behandlingen förbättrades depressionssymtomen, men patienten upplevde samtidigt att hon fått allvarliga minnesproblem; enligt egen utsago kunde hon inte komma ihåg något alls från senaste 1–1,5 åren. Hon upplevde även påverkan på koncentration och lokalsinne.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar att ECT gavs bifrontalt från start, medan IVO anser att man i första hand ska ge ECT enbart på den icke-dominanta sidan av hjärnan. För detta får vårdgivaren kritik av IVO, som dock inte i sitt utlåtande tar ställning till om detta kan ha förorsakat patientens minnesbesvär.