I mars förra året anmälde Försäkringskassan läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att ha begärt ut en journal men fått till svar att läkaren på grund av krångel med sin dator inte hade kvar journalen.

Efter en tillsyn riktar nu IVO kritik mot läkarens journalhantering. Läkaren, som är en privatläkare utan avtal med landstinget, har sedan 1996 dokumenterat i Word perfect för Dos, senare har han övergått till WinXP. Säkerhetskopior har gjorts på externa hårddiskar.

Enligt IVO har läkaren brustit när det gäller att se till att patientjournaler är tillgängliga vid patienternas fortsatta besök och för att kunna samverka med andra verksamheter och med myndigheter. Läkaren har inte haft en bra rutin för säkerhetskopiering, enligt IVO. Rutiner för låsning/signering av journaler har också saknats.

Under förra hösten slog ett virus ut stora delar av operativsystemet och en stor del av innehållet raderades. Journaler och sjukintyg som inte hade säkerhetskopierats försvann därför helt.

Trots kritiken tycker IVO inte att det finns någon anledning att utreda läkarens yrkesutövning ytterligare. Detta eftersom han har tagit till sig av kritiken och planerar att skaffa ett nytt journalsystem som uppfyller patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter.