En kvinna i 35:e graviditetsveckan sökte till mödravården på grund av kräkningar och svår smärta under höger revben. Man misstänkte att patienten fortfarande hade vinterkräksjuka, vilket hon haft några dagar tidigare. Patienten var feberfri men blodtrycket något lågt. Efter att ha fått dropp och smärtstillande blev patienten bättre och skickades hem.

Smärtan och kräkningarna återkom halvtannat dygn senare. Kvinnan ringde på nytt mödravården, där en läkare nu misstänkte gallsten och hänvisade henne till akutmottagning.

På akutsjukhuset fördes hon över till förlossningsavdelning där blodprov visade atypiskt HELLP-syndrom, dvs svår havandeskapsförgiftning med generell organpåverkan.

Verksamhetschefen på mödravården menar att det inte var anmärkningsvärt att patientens tillstånd bedömdes som vinterkräksjuka. Att patienten svarade på given behandling stärkte den bedömningen.

IVO ger vårdgivaren rätt i att diagnosen vinterkräksjuka inte var osannolik. Kombinationen med kräkningar och smärtor under höger revbensbåge innebar dock att HELLP-syndrom borde ha övervägts som differentialdiagnos, och blodprov för att utesluta detta borde ha tagits. Att så inte skedde innebar att kravet på vård av god kvalitet inte uppfylldes, anser IVO som kritiserar vårdgivaren.