Patienten drabbades av starka smärtor i höger lår och knä, som visade sig bero på en vidgning av ett blodkärl. En operation planerades där ett blodkärl från patientens friska ben skulle användas. Kort före operationen beslöt läkarna att i stället använda ett konstgjort blodkärl av syntetmaterial. Om patienten fick information om detta före operationen framgår inte i journalen.

Komplikationer efter denna operation fick läkarna att besluta sig för att amputera höger ben ovanför foten. En dryg månad senare gjordes ytterligare en amputation, denna gång i knähöjd. Ännu några månader senare sprack såret upp, och det konstgjorda kärlet kom ut tillsammans med var och sårvätska, vilket föranledde ytterligare en operation.

I sin anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, hävdar patienten att han inte fick någon information före den första amputationen, och därför inte kunnat ge sitt samtycke. Hela sjukdomsprocessen har orsakat honom stort lidande, och förvandlat honom från aktiv friluftsmänniska till rullstolsburen, skriver han.

Verksamhetschefer och läkare vid de berörda klinikerna medger i efterhand att det hade varit bättre att använda ett kroppseget venmaterial än ett syntetiskt, eftersom det hade minskat infektionsrisken. I övrigt tillbakavisar de kritiken, och hävdar att patienten visst fått information inför amputationen.

I sitt beslut ansluter sig IVO i huvudsak till sjukhusets bedömning, och säger att det inte förelegat medicinska brister i handläggningen. Utifrån vad som står i journaler och yttranden tror IVO att patienten fick information inför den första amputationen, men inte uppfattade den. Detta illustrerar vikten av noggrann och tydlig information till patienten, anser IVO.