Patienten, som fick stora mängder blod efter en svår skottskada och var RhD-negativ, fick RhD-positivt blod, eftersom tillgången på RhD-negativt blod var begränsad. Patienten har i klagomål till IVO angett att bytet lett till att han fått antikroppar och att läkningen fördröjts.

IVO avslutar ärendet utan kritik och motiverar detta med bland annat följande, som också anförts av verksamheten: Bytet gjordes efter bedömning av transfusionsspecialist. Hade patienten inte getts RhD-positivt blod hade han inte varit vid liv i dag. Att få RhD-positivt blod i stället för negativt kan leda till att man bildar antikroppar, men det är inget problem för en man. Och i händelse av att patienten har bildat antikroppar och senare skulle behöva blodtransfusion ges RhD-negativt blod.