Efter att en patient vårdats på akutmedicinsk avdelning på grund av ett självmordsförsök överfördes hon till psykakuten. Läkaren där ansåg att hon inte var suicidal, trots den dödsönskan och de självmordstankar hon beskrivit. Patienten skrevs ut, men anhöriga kontaktades inte.

Inspektionen för vård och omsorg riktar ingen kritik mot läkaren men anser att vårdgivaren brustit genom att inte erbjuda patienten heldygnsvård och inte kontakta anhöriga vid utskrivningen.

Vårdgivaren har för att undvika att liknande händelser upprepas gått igenom den med klinikens ST-läkare samt vid läkarmöten informerat vikten av att genomföra strukturerade bedömningar av patienters suicidrisk.