Enligt verksamhetschefen på vårdcentralen var den bristande läkarkontinuiteten en bidragande orsak till att patentens mycket låga blodvärden missades av den läkare som signerade provet. Det var först två veckor senare som en annan läkare upptäckte det låga blodvärdet när hon gick igenom patientens läkemedelsbehandling och såg till att patienten kom till akuten för blodtransfusion. Senare opererades patienten för en tumör i tjocktarmen och blodvärdet stabiliserades.

Verksamhetschefen säger i ett yttrande att man behöver förbättra de vikarierande läkarnas arbetsmiljö för att minska stressen och därmed risken för att man exempelvis inte reagerar på provsvar som man signerar.