En patient drabbades av en blödning i buk och bäcken efter en operation vid en privat klinik. Behandlingen av blödningen fördröjdes på grund av bristande övervakning på natten efter operationen, enligt IVO.

IVO skriver: »Ingen läkare undersökte patienten under kvällen/natten efter operationen och vid telefonkontakt med [de två läkarna] gavs rådet att avvakta till nästa dag trots sjunkande Hb, blodtryck och urinproduktion.«

Patienten överfördes nästa dag till intensivvård på intilliggande sjukhus på grund av blödningschock, intensivvårdades i fem dagar, drabbades av en rad komplikationer, bland annat lungemboli, misstänkt sepsis, ascites med tappningsbehov och djup ventormbos. Komplikationerna var, enligt IVO, sannolikt en följd av blödningen.

Patienten vårdades på intilliggande sjukhus i sammanlagt 40 dagar och överflyttades sedan på egen begäran till ett universitetssjukhus.

Patienten gjorde en klagomålsanmälan av vården. 

Enligt IVO:s bedömning var handläggningen av blödningen inte i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. IVO påpekar att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ett ansvar för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter och kritiserar därför de två läkarna på den opererande kliniken.

IVO bedömer att handläggningen av de efterföljande komplikationerna var korrekt. Vården vid universitetssjukhuset har inte ingått i granskningen.