Patienten hade lungemboli och var inlagd på sjukhus, där hon behandlades med blodförtunnande läkemedel. Vid en datortomografi upptäcktes det att hon hade en polyp i tjocktarmen, som skulle undersökas med koloskopi. Under koloskopin konsulterade läkaren som utförde undersökningen en kirurg, och de beslutade att polypen skulle tas bort direkt.

Ingen av läkarna hade läst patientjournalen, vilket medförde att de inte kände till att patienten stod på blodförtunnande medel. Patienten fick en kraftig, livshotande blödning, och fördes i ambulans till ett annat sjukhus för intensivvårdsbehandling.

Läkaren som utförde koloskopin medger att han inte hade läst patientjournalen, och hävdar att det inte finns tid till detta i läkarnas pressade arbetsschema. Sektionschefen tror att den höga arbetsbelastningen bidragit till att informationen om att patienten stod på blodförtunnande medel inte gick fram.

IVO, som tog upp ärendet efter en anmälan från patienten, riktar kritik mot vårdgivaren. Om läkarna inte hinner läsa patientjournalen inför ett planerat ingrepp, ges de inte möjlighet att bedriva en god och patientsäker vård. Det konstaterar IVO, som också kommer att öppna ett tillsynsärende för att följa upp patientsäkerheten vid den aktuella kliniken.