Patienten är en kvinna som redan i ungdomen drabbades av behandlingskrävande högt blodtryck utan påvisbar bakomliggande annan sjukdom. Hon behandlades med läkemedel och gick på årliga kontroller vid sjukhusets medicinklinik.

För två år sedan fick hon dock ingen kallelse till något återbesök. En tid därefter hade hon besvär och sökte bland annat hjälp på vårdcentralen. Där tog man prover, och remitterade henne akut till sjukhus med anledning av sviktande njurfunktion.

Vårdgivaren skriver i sitt yttrande att kvinnan drabbades på grund av brist på återbesökstider. Orsaken till bristen var att det vid tidpunkten fanns för få läkare, och att verksamheten hade fått krav på sig att prioritera nybesök framför återbesök.

Den förklaringen accepterar inte IVO. Att senarelägga planerade kontroller till förmån för andra patientgrupper är inte förenligt med en god och säker vård, fastslår myndigheten. Såvida det inte finns en journalförd, individuell bedömning, och det fanns det inte i detta fall.