På begäran av de två patienterna har läkaren genomfört så kallade oskuldskontroller och lämnat ett skriftligt intyg på resultatet. I sitt beslut skriver Ivo att läkaren brustit i sin yrkesutövning när det gäller att arbeta »i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet«. Ivo skriver vidare att undersökningen och utfärdandet av intygen inte är förenligt med patientsäkerhetslagen, eftersom det medicinskt inte är möjligt att utreda om någon är oskuld eller inte.

Läkaren, som har en mångårig klinisk erfarenhet inom gynekologi och obstetrik, framhåller själv att de två undersökningarna var helt frivilliga och genomfördes på begäran av patienterna. Hon menar också att de två »oskuldskontrollerna« är de enda av sitt slag som hon utfört under sin yrkesverksamma tid i Sverige och att det inte kommer att upprepas. Läkaren uppger också att hon inte vill uppmuntra den här traditionen, men att hon bedömde att patienterna behövde den hjälpen.

Ivo har inte funnit några andra brister i läkarens yrkesutövning och anser att en vidare utredning av läkarens arbete inte behövs.

Läs tidigare:

Oskuldsintyg – skriva eller inte skriva?

Hård kritik mot oskuldskontroll efter TV4:s avslöjande