Läkaren begärde att hans behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel som innehåller substanserna tramadol och alprazolam skulle begränsas. Han hade tidigare under året ansökt om att hans behörighet att förskriva vissa narkotiska läkemedel skulle begränsas, men reviderade begränsningen till att gälla endast de två nämnda substanserna.

HSAN beslutade dock att avslå hans begäran och motiverar det med att begränsningarna ska omfatta »antingen hela behörigheten att förskriva narkotiska läkemedel, eller i vart fall samtliga läkemedel i en eller flera av förteckningarna II, III, IV och V i Läkemedelsverkets föreskrifter«.