Läkaren har i olika omgångar varit verksam vid tre vårdcentraler i det landsting som lämnat in anmälan. Den journalgranskning som gjorts visade att det vid en av vårdcentralerna saknades journaldiktat från 20 av 40 patientbesök. IVO skriver också att läkaren ska ha utfärdat recept utan dokumenterad indikation samt att utredning brustit och ibland uteblivit.

IVO har också inhämtat yttranden från verksamhetschefer i två andra regioner där hyrläkaren varit verksam. Även där ska det ha funnits brister i dokumentationen i varierande omfattning.

Läkaren uppger själv gällande sin tjänstgöring i det landsting som skickat in anmälan att han »prioriterade patientkontakten och att dokumentationen då fick komma i andra hand«. Han menade också att han erbjöd sig att komplettera dokumentationen vid ett senare tillfälle. Läkaren uppger också att det är krångligt med olika datorsystem hos olika vårdgivare, något som IVO inte anser försvarar dokumentationsbrister.

I sitt beslut skriver IVO också att man ser mycket allvarligt på de brister som uppdagats och att journalen är ett viktigt redskap för att patienten ska kunna få en god och säker vård.

Myndighetens samlade bedömning är dock att läkaren »för närvarande inte är en risk för patientsäkerheten på så sätt att reglerna om skyddsåtgärder, såsom prövotid eller återkallelse av legitimationen, är lämpliga«.