En man i 80-årsåldern hade på grund av en prostatacancer fått en urinkateter som vållade honom mycket besvär. Hans urolog rekommenderade därför att sätta in en suprapubisk blåskateter (SPK).

Patienten led av förmaksflimmer och stod på det blodförtunnande läkemedlet Xarelto. Innan ingreppet talade patientens hustru om detta för urologen, enligt den IVO-anmälan hon senare gjorde. Det finns också en journalanteckning från samma dag om att patienten intagit Xarelto på morgonen.

Efter två misslyckade försök avbröts operationen och patienten fick gå hem. Då hade blod i urinen kunnat ses via urinkatetern.

Samma kväll inkom patienten i ambulans till akutmottagningen. Skiktröntgen visade ett decimeterstort hematom och en pågående blödning. Blödningen och de efterföljande komplikationer som patienten drabbades av medförde en lång sjukhusvistelse och, enligt IVO, ett stort lidande för patienten.

Att patienten hade en pågående behandling med Xarelto bidrog enligt IVO med största sannolikhet till blödningen, som därmed bedöms som en vårdskada.

Enligt klinikens rutiner skulle blodförtunnande medel ha satts ut innan ingreppet, och kliniken anmälde själv händelsen enligt Lex Maria.

Urologen säger i ett yttrande till IVO att han var medveten om att patienten hade en pågående behandling med Xarelto. Han framhåller att han har stor vana av att sätta in SPK, och vet att det i de allra flesta fall går att sätta in en sådan tämligen riskfritt även om patienten står på antikoagulantia, dock inte Waran.

Det håller dock inte IVO med om, som riktar kritik mot urologen för att han inte handlagt patienten i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.