Tre gånger på en vecka sökte en patient vård vid en akutklinik på grund av buksmärtor. Först vid det tredje besöket ställdes rätt diagnos. Då hade patientens blindtarm brustit och lett till en komplicerad varhärd.

IVO medger att bedömning av akut buk många gånger kan vara en svår sak. Viktigast är noggrann anamnes och klinisk undersökning. Ett väsentligt moment vid varje fall av akut smärta i nedre delen av buken är rektalpalpation. Inte vid något av de tre besöken gjordes någon sådan, trots att det stod med på aktuell checklista.

Vidare beskrevs vid det första tillfället bukmuskelspänning, vilket enligt IVO gör att det var tveksamt att skicka hem patienten. Vid det andra tillfället ifrågasatte en erfaren läkare inte den njurstensdiagnos som en underläkare ställt, trots att patienten var öm över höger fossa och flank men inte över njuren.

IVO väljer att inte kritisera någon av läkarna utan anser att det är vårdgivaren som brustit i sitt ansvar att leda, planera och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls.

Ansvarig verksamhetschef skriver i ett yttrande att blindtarmsinflammation borde ha övervägts med tanke på att patienten hade förhöjt antal vita blodkroppar och högersidig bukmuskelspänning.