Enligt anmälan ska patienten ha väntat på vård inom Beroendecentrum och varit drogfri i två dagar när tramadol förskrevs. Den ene läkaren uppger att det var av barmhärtighet som tramadol skrevs ut, eftersom Beroendecentrum hade helgstängt vid tillfället och att förskrivningen skulle »skona patienten från besvärande abstinenssymtom«.

Den andre läkaren har också skrivit ut tramadol till patienten, detta i samband med att denne åter bokat tid på vårdcentralen för att få en remiss till behandlingshem. Läkaren framhåller att de förskrivna mängderna var små, 20 stycken tabletter tramadol 50 mg, och att det fanns en planerad uppföljning för behandlingen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, väljer dock att rikta kritik mot de båda läkarna och menar att förskrivningen inte skedde i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att mängden tramadol var ringa menar IVO inte gör att läkarna kan undvika kritik.

I belutsunderlaget skriver IVO att det inte finns stöd för använding av tramadol som abstinensbehandling i de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vidare skriver man att tramadol enligt FASS inte får användas för behandling av narkotikaabstinens och att endast läkare med specialistkompetens i psykiatri, verksamma inom beroendevården, får förordna läkemedel mot opiatberoende.