Tre års prövotid blev HSAN:s (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds) beslut för den psykiater som förra året anmäldes av IVO för grov oskicklighet på en rad punkter. Enligt anmälan skulle han bland annat ha underlåtit att följa regler om tvångsvård, svarat för bristande journalföring och inte visat patienterna omtanke och respekt.

I tre fall bedömde Ansvarsnämnden att psykiatern varit oskicklig och i ett fall grovt oskicklig. Sammantaget var det inte tilläckligt för att frånta honom legitimationen, vilket IVO hade yrkat på i första hand.

Den allvarligaste kritiken i beslutet riktas mot att psykiatern beordrat bältesläggning som förlängdes per telefon och varade en hel natt. Varken beslut eller skäl till fastspänning fanns dokumenterad, och han hade heller inte meddelat tillsynsmyndigheten om förlängningen av bältesläggningen. Det är det enda av de 17 fall som ingår i anmälan från IVO där Ansvarsnämnden menar att läkaren har agerat grovt oskickligt. 

Ansvarsnämnden instämmer framför allt i IVO:s kritik mot psykiaterns journalföring. I flera patientjournaler är dokumentationen så kortfattad och bristfällig att det inte går att utläsa vilka överväganden eller bedömningar som han gjort. En av punkterna i anmälan handlar om att psykiatern – utan att ta del av journaldiktaten – upphävde ett beslut om LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) som fattats tidigare samma dag av en annan läkare. Patienten skrevs ut och kom morgonen därpå i ambulans till kirurgakuten. I det fallet finner Ansvarsnämnden att psykiatern visat på oskicklighet. 

En annan del av anmälan beskriver hur psykiatern skickade hem en kvinna som nyligen fött barn och inte kunnat sova på tre nätter. Hon ville bli inlagd men fick i stället sömntabletter. Dagen efter tappade kvinnan verklighetsuppfattningen och fördes med ambulans till psykiatrin. Enligt HSAN finns inget i journalmaterialet som visar att patienten eller medföljaren fått veta vilka symtom de borde vara uppmärksamma på. Ansvarsnämnden menar att psykiaterns handläggning har medfört ett alltför stort risktagande med hänsyn till patientens sjukdomsbild och att han sammantaget visat oskicklighet i yrkesutövningen.

I flera fall anser Ansvarsnämnden att underlaget från IVO inte räcker för att granska om uppgifter stämmer, eller att utredning saknas. När det gäller klagomål från patienter som säger sig ha blivit nonchalant och kränkande bemötta, står ord mot ord. I psykiaterns egna yttranden vill han inte kännas vid kritiken, utom i ett fall då han förklarar brister i bemötandet med att han var mycket stressad.

Eftersom det finns flera likartade klagomål om psykiaterns patientbemötande, ingår det i prövotidsplanen att psykiatern ska fortbilda sig i motiverande samtalsteknik för läkare. HSAN skriver att psykiatern »kan utveckla och förbättra denna aspekt av vården«.

Under prövotiden ska psykiatern bland annat fortbilda sig i patientdatalagen, samt lagar, förordningar och föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård. Han ska också dokumentera att han arbetar i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Sedan några år arbetar psykiatern i ett grannland. Villkoren i prövotiden måste dock uppfyllas oavsett var han arbetar, annars förlorar han sin legitimation.

IVO har ännu inte beslutat om Ansvarsnämndens beslut ska överklagas.

Läs även:

Återkallad legitimation – hur oskicklig får man vara?

Beviskraven höga för att frånta någon legitimationen