En lumbalpunktion (LP) skulle genomföras som en del i en utredning av en misstänkt neurologisk sjukdom. Patienten ville gärna att LP:n skulle göras samma dag som mottagningsbesöket för att minska väntetiden. Läkaren, en specialist i neurologi, upptäckte då att patienten stod på blodförtunnande, Xarelto. Läkaren sökte efter en lokal rutin för Xarelto, men hittade ingen och beslöt att genomföra LP:n, då arbetsbelastningen var hög.

Enligt riktlinjer från European Heart Rhythm Society och Svenska sällskapet för trombos och hemostas ska Xarelto sättas ut två dygn före en LP. Inspektionen för vård och omsorg skriver i ett beslut att läkaren borde ha avstått från LP:n och i stället utrett hur den blodförtunnande medicineringen hade kunna sättas ut. LP:n var på intet sätt akut och en specialistläkare i neurologi ska kunna väga in detta i sitt beslut, skriver IVO, som kritiserar läkaren för att ha utsatt patienten för risk att drabbas av vårdskada.

IVO riktar även kritik mot vårdgivaren. En LP är inte en ovanlig åtgärd på en neurologisk klinik, och IVO anser att det är av största vikt att det finns rutiner för hur patienter med blodförtunnande ska handläggas vid en sådan undersökning.