En patient sökte vård för stelhet och smärta i armar och ben och testades positivt för borrelia. Hans läkare ordinerade doxycyklin (Doxyferm) 200 mg i tre veckor men skrev bara ut halva dosen på receptet, vilket räckte i tio dagar.

Felet upptäcktes inte förrän vid en uppföljning knappt fem månader senare, sedan en annan läkare konstaterat att symtomen och de förhöjda serologivärdena kvarstod.

Ett skäl till att misstaget inte upptäcktes tidigare var att uppföljningen gjordes efter fem veckor, inte efter åtta till tolv veckor som rekommenderas. Den tillfälliga förbättring av symtomen som patienten rapporterade då gjorde att den felaktiga doseringen inte uppmärksammades.

I ett annat ärende kritiseras en läkare vid en vårdcentral för att ha skrivit ut fel behandling till en borreliapatient som var allergisk mot penicillin. Läkaren skrev ut klindamycin, som saknar effekt mot borrelia, i stället för doxycyklin, som hade varit adekvat behandling. Felet åtgärdades efter tre veckor.