Läkaren har i huvudsak varit verksam som forskare. Ett företag där läkaren fram tills nyligen var anställd genomför kliniska studier där man behandlar sjuka personer med två läkemedel som är registrerade men inte godkända för den aktuella indikationen, samt ett tredje som inte är registrerat men kan förskrivas ex tempore.

Företaget fattade misstankar om att läkaren utanför studien behandlade andra patienter och kontaktade Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Läkaren bekräftade för IVO att, som behandlande läkare, ha gett en handfull patienter läkemedlen. Det handlar om närstående och vänner som lider av samma sjukdomar som patienterna i studien. Läkaren anser sig som läkare ha rätt att förskriva läkemedel till enskilda patienter på indikation som i dag inte anses som vetenskap och beprövad erfarenhet, och hänvisar bland annat till erfarenheter från den kliniska studien.

IVO delar dock inte den uppfattningen och kritiserar läkaren för att utan koppling till en studie ha behandlat patienter med ett icke-registrerat läkemedel. IVO kritiserar även läkaren för bristande journalföring. Journalerna, som var skriva i Word, saknade i flera fall uppgift om förskrivningsorsak och sjukhistoria och de spärrar som ska finnas mot att ändra uppgifter i efterhand saknades.