Läkaren har använt sig av bioresonans, en alternativmedicinsk metod som bygger på principen att sjukdom yttrar sig genom störningar i kroppens »frekvenser«, för att diagnostisera matallergier hos patienter.

Det var efter att en specialist i barnallergologi slagit larm om att ett barn satts på en mycket »smal« diet utan någon provtagning, som IVO genomförde inspektion på läkarens mottagning. Man upptäckte då ytterligare tre barn där läkaren baserat på bioresonans slagit fast att de led av intolerans mot gluten och andra födoämnen. Läkaren har enligt journalerna inte tagit några prov och inte gjort några differentialdiagnostiska överväganden kring symtomen.

Läkaren har tidigare fått kritik från IVO för att ha använt metoder som inte har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Trots det har läkaren alltså fortsatt verksamheten. Enligt IVO har patienterna därmed utsatts för risken att verksam behandling uteblivit. Särskilt allvarligt anser IVO det vara att läkaren huvudsakligen behandlar barn.

Själv försvarar sig läkaren med att inte vilja undanhålla något barn en behandling som är riskfri och effektiv.

Att läkaren trots tidigare uppmaning fortsatt att arbeta i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet gör att IVO bedömer att läkaren visat sig vara så oskicklig i sitt yrkesutövande att det innebär en risk för patientsäkerheten. Man vill nu att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattar beslut om en treårig prövotid med en prövotidsplan som läkaren måste följa för att inte riskera att förlora sin legitimation.