Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sökte patienten vård, både vid vårdcentral och akutmottagning, vid ett flertal tillfällen under våren och sommaren förra året. Patienten hade under våren smärtor i pannan och över kinderna samt huvudvärk och under sommaren sökte patienten vid olika tillfällen akut för huvudvärk och problem med bihålor samt kraftig öronvärk. Vid ett av tillfällena konstaterades efter provtagning ett förhöjt infektionsvärde, men röntgen av hals, hjärna och bihålor visade inget avvikande.

I augusti fick patienten plötsliga synförändringar och remitterades av ögonjouren till medicinjouren med misstanke om temporalisarterit på grund av synnervsinfarkter och höga värden på inflammationsprov. Behandling påbörjades, men patientens syn föll helt bort på ena ögat och blev kraftigt nedsatt på andra.

Enligt IVO kunde ögonskadan ha förhindrats om diagnosen ställts i ett tidigare skede. I beslutet skriver myndigheten att flera av varandra oberoende läkare har missat diagnosen och att det »tyder på en generell brist på kunskap om TA (temporalisarterit) i flera led i sjukvårdsorganisationen«. IVO anser därför att vårdgivaren måste erbjuda fortbildning inom området och uppmärksamma kunskapsbristen för att förhindra att det händer igen.