En läkare på en vårdcentral skrev ut diklofenak samtidigt som patienten behandlades med waran. IVO har inte funnit något som styrker att diklofenak alltid är kontraindicerat i samband med waranbehandling och bedömer att kombinationen är acceptabel om försiktighet iakttas.

Vid denna läkemedelskombination bör läkaren informera patienten om hur behandlingen ska följas upp samt utföra tätare kontroller av det blodförtunnande läkemedlets effekt, skriver IVO.

I det nu aktuella ärendet gjordes inga tätare kontroller och den första kontrollen av blodets koaguleringsförmåga gjordes först efter elva dagar, och då hade värdet gått upp så att patienten fick åka akut till sjukhus.

Behandlingen har därmed inte varit förenlig med patientsäkerhetslagens krav på sakkunnig och omsorgsfull vård, anser IVO.