Patienten sökte vård på vårdcentral på grund av halsont. Vid det första besöket fick han träffa en sjuksköterska och fick antibiotika utskrivet.

Halsbesvären blev inte bättre och patienten kom tillbaka till vårdcentralen ytterligare tre gånger under den följande tvåmånadersperioden. Han fick träffa olika läkare och fick nya antibiotikakurer utskrivna. Enligt patientens anmälan berättade han att han var trött och orkeslös, vilket dock inte antecknades i journalen.

Den fjärde gången han besökte vårdcentralen var det på grund av ögonbesvär och han fick en remiss till ögonklinik. Läkaren där konstaterade att patienten var blek och hänvisade till akutmottagningen. Där diagnosticerades patienten med akut myelotisk leukemi.

Inspektionen för vård och omsorg är kritisk och menar att en patient som söker till vårdcentralen vid upprepade tillfällen och utan förbättring av insatt behandling bör få en fortsatt utredning med utökad provtagning.

Vårdgivaren skriver i ett yttrande att det hade varit rimligt med en utökad provtagning tidigare i förloppet, vilket man bedömer sannolikt hade minskat patientens lidande