Innan patienten opererades för grå starr hade hen normal ögonskärpa på båda ögonen med glasögon. Vid operationen uppstod en komplikation i form av en glaskroppsförlust och bakre kapselruptur, en komplikation som förekommer i två–tre procent av alla kataraktoperationer. Bakre kapselruptur ökar risken för allvarliga komplikationer och att linsen förflyttar sig, enligt IVO.

Patienten kontaktade kliniken efter några dagar med besvär i form av dubbelseende och för att hen såg suddigt. Kliniken gav besked om att ögat är skört efter en operation och att patienten skulle avvakta återbesöket tre veckor senare. Detta samtal journalfördes inte.

Patienten kontaktade efter ytterligare några dagar ögonkliniken vid ett akutsjukhus och fick en undersökningstid. Därifrån remitterades patienten vidare till ett universitetssjukhus.

IVO riktar kritik mot vårdgivaren för bristande rutiner när det gäller uppföljning av komplikationer.

IVO skriver i beslutet att det är »anmärkningsvärt att NN inte undersöktes de närmaste dagarna efter operationen, med anledning av den komplikation som hade uppstått«.

IVO ser det besked patienten fick om att avvakta inplanerat återbesök som en brist. Kliniken kritiseras även för den bristande dokumentationen. 

Vården som patienten fick kan inte »karaktäriseras som god och acceptabel ögonsjukvård« skriver IVO.

Enligt beslutet kan IVO komma att följa upp verksamheten vid ögonkliniken i en framtida tillsyn.